XSMN Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần – XSMN T7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 20-4-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
40
56
79
74
G7
718
224
816
120
G6
1846
7012
5636
5749
5484
9607
6687
7490
8413
5138
8801
1977
G5
7251
3478
5559
9248
G4
46650
96101
52950
59499
72666
74982
38377
83153
36057
05245
71222
56942
96851
32233
48868
72776
31013
84062
65838
83704
47197
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
G3
65794
20437
97977
54431
34337
19070
48928
39716
G2
55121
11592
61173
36843
G1
88161
36734
39052
89532
ĐB
597474
765578
911899
271154
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 1 7 4 1,7,8
1 2,8 3,3,6 6
2 1 2,4 0,8
3 6,7 1,3,4 7,8 2,2,8
4 0,6 2,5,9 3,8
5 0,0,1 1,3,6,7 2,94
6 1,6 2,8
74,7 7,8,8 0,3,6,9 0,4,7
8 2 4 7 0,2,3
9 4,9 2 0,7,9
Thống kê nhanh 30 lần quay Miền Nam thứ 7
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
68 33 lần85 32 lần50 31 lần90 31 lần91 30 lần
54 29 lần70 29 lần32 29 lần44 28 lần09 27 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất
69 15 lần29 15 lần02 15 lần04 13 lần58 13 lần
87 13 lần03 13 lần05 12 lần34 12 lần84 11 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
58 7 lượt88 7 lượt91 6 lượt29 5 lượt96 5 lượt
14 4 lượt98 4 lượt10 3 lượt17 3 lượt25 3 lượt
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 13-4-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
70
40
72
09
G7
974
800
368
340
G6
8198
4977
8302
1392
0560
5778
1051
8499
0462
5973
6277
3360
G5
5714
4109
7636
6713
G4
61116
29576
42413
37115
29242
96636
38806
66023
00455
27663
11808
51920
09742
23419
54963
10019
05527
62704
40164
98768
95100
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
G3
51613
86409
89808
65235
82871
88716
29616
97767
G2
44565
10854
35705
59938
G1
65226
65753
21360
66351
ĐB
309125
569704
338795
282175
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 2,6,9 0,4,8,8,9 0,4,5 8,9
1 3,3,4,5,6 9 6,9 1,3,5,5,6,9
25,6 0,3 7 3
3 6 5 6 8
4 2 0,2 0
5 3,4,5 1 1
6 5 0,3 0,2,3,4,8,8 0,6,7
7 0,4,6,7 8 1,2 3,5,7
8
9 8 25,9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 6-4-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
91
81
03
92
G7
127
446
721
681
G6
0092
9586
2241
8294
4262
1335
4179
4679
7367
1590
4393
1640
G5
3772
3383
9597
6705
G4
92758
57975
23937
88844
21611
15158
25460
58946
58108
76959
92181
41257
93875
44812
04675
17107
44168
51508
55643
01531
51330
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
G3
43280
02985
78642
20985
95257
06364
69431
30679
G2
78420
58950
35665
13064
G1
93846
86352
27606
01145
ĐB
193631
522519
766671
970856
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8 3,6,7,8 5,5
1 1 2,9 6
2 0,7 1 4
31,7 5 0,1 0,1
4 1,4,6 2,6,6 3 0,1,5
5 8,8 0,2,7,9 7 2,6
6 0 2 4,5,7,8 4,5
7 2,5 51,5,9,9 9
8 0,5,6 1,1,3,5 1
9 1,2 4 7 0,2,3

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 30-3-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
59
56
10
89
G7
049
203
662
943
G6
2230
7785
5399
9738
4040
0424
0531
6669
2335
8382
9789
0065
G5
0884
8873
1341
7150
G4
93745
96649
94079
73388
81773
64508
48980
14979
09493
30076
90293
67243
78572
11717
29106
76263
20182
08970
61808
80051
91742
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
G3
95342
22890
72684
36600
70047
12872
11254
20733
G2
88487
45026
92067
07838
G1
93533
17584
02439
42046
ĐB
379085
565625
479937
378947
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8 0,3 6,8
1 7 0
2 4,5,6 7
3 0,3 8 1,5,7,9 1,3,8
4 2,5,9,9 0,3 1,2,7 3,5,6,7
5 9 6 1 0,4
6 2,3,7,9 0,1,5
7 3,9 2,3,6,9 0,2
8 0,4,5,5,7,8 4,4 2 2,9,9
9 0,9 3,3 3,3

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 23-3-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
67
39
51
18
G7
170
347
077
263
G6
0196
1293
9725
9654
7497
7772
8740
9909
6898
0933
4669
3201
G5
6014
5192
1539
7771
G4
98015
70263
41836
61686
99381
43950
26564
92127
85779
15239
54189
91404
59544
26877
56218
35479
75861
36616
39531
07875
02078
42347
21621
56721
19586
00085
66300
30831
G3
84240
12643
42132
04321
69814
86546
85363
30668
G2
59499
18522
11666
42750
G1
93961
11432
81175
76476
ĐB
232734
706387
940395
953928
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 4 9 0,1
1 4,5 4,6,8 8
2 5 1,2,7 1,1,8
34,6 2,2,9,9 1,9 1,3
4 0,3 4,7 0,6 7
5 0 4 1 0
6 1,3,4,7 1,6 3,3,8,9
7 0 2,7,9 5,5,7,8,9 1,6
8 1,67,9 5,6
9 3,6,9 2,75,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 16-3-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
00
90
54
13
G7
557
593
859
538
G6
9995
1374
5946
3337
7935
2687
4347
6156
9574
0232
7578
7410
G5
3208
7586
9868
4148
G4
37546
56246
24408
69577
17437
91920
37870
46889
93468
91941
53737
98793
89750
36900
87996
28642
85912
73482
88953
73412
49814
47721
75206
80961
81607
99898
81665
93234
G3
74688
17950
38130
15041
92066
79570
88162
65400
G2
71480
86078
75762
26909
G1
02929
07272
84363
89395
ĐB
174016
879406
111359
468109
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,8,8 0,6 0,6,7,9,9
16 2,2,4 0,3
2 0,9 1
3 7 0,5,7,7 2,4,8
4 6,6,6 1,1 2,7 8
5 0,7 0 3,4,6,9,9
6 8 2,3,6,8 1,2,5
7 0,4,7 2,8 0,4 8
8 0,8 6,7,9 2
9 5 0,3,3 6 5,8

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 9-3-2024

TP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
G8
95
62
53
91
G7
529
639
329
630
G6
4346
1048
4075
6008
7853
6654
2597
3925
6979
1617
1078
5919
G5
5655
7344
7565
9057
G4
09048
55172
44956
55634
55046
24649
27462
67880
20115
24735
87751
86412
54277
65961
93368
72695
46686
88233
48772
24277
58979
03707
25096
38255
48568
62208
02868
46717
G3
60189
90077
55435
87645
13799
41955
00223
87008
G2
54895
16876
41420
68253
G1
98110
18730
75736
24566
ĐB
211356
349403
279102
961453
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
03,82 7,8,8
1 0 2,5 7,7,9
2 9 0,5,9 3
3 4 0,5,5,9 3,6 0
4 6,6,8,8,9 4,5
5 5,6,6 1,3,4 3,53,3,5,7
6 2 1,2 5,8 6,8,8
7 2,5,7 6,7 2,7,9,9 8
8 9 0 6
9 5,5 5,7,9 1,6

XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:

- Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.

Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.