XSMB 200 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 23-04-2024

ĐB 12681
G1 26928
G2 8456879326
G3 605977744198277621913032297918
G4 5890939463388901
G5 491697711007280652928652
G6 815466192
G7 33160817
Đầu Đuôi
0 1,6,7,8
1 5,6,6,7,8
2 2,6,8
3 3,8
4 1
5 2
6 6,8
7 1,7
8 1
9 0,1,2,2,4,7

XSMB ngày 22-04-2024

ĐB 15525
G1 29914
G2 8340068369
G3 965227410684523664847656365685
G4 7662349351519395
G5 685666431321410821536831
G6 369495636
G7 82937937
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 4
2 1,2,3,5
3 1,6,7
4 3
5 1,3,6
6 2,3,9,9
7 9
8 2,4,5
9 3,3,5,5

XSMB ngày 21-04-2024

ĐB 19980
G1 85986
G2 4757769280
G3 980922582581059579323383071715
G4 5543138469755836
G5 232643220703716245090470
G6 191392571
G7 11599139
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1,5
2 2,5,6
3 0,2,6,9
4 3
5 9,9
6 2
7 0,1,5,7
8 0,0,4,6
9 1,1,2,2

XSMB ngày 20-04-2024

ĐB 29379
G1 29822
G2 2493327395
G3 632546582939579269172006391422
G4 9186176393851320
G5 545132890892429014487357
G6 899689390
G7 05609933
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 0,2,2,9
3 3,3
4 8
5 1,4,7
6 0,3,3
7 9,9
8 5,6,9,9
9 0,0,2,5,9,9

XSMB ngày 19-04-2024

ĐB 26592
G1 38838
G2 4377491819
G3 087586377115724913148695947543
G4 1370701057925856
G5 995752458757201941326316
G6 222106949
G7 71268523
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,6,9,9
2 2,3,4,6
3 2,8
4 3,5,9
5 6,7,7,8,9
6
7 0,1,1,4
8 5
9 2,2

XSMB ngày 18-04-2024

ĐB 62904
G1 16351
G2 9210984405
G3 502158232654744811576094693661
G4 7880357309169336
G5 944392415284979842777296
G6 591346154
G7 69529537
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 5,6
2 6
3 6,7
4 1,3,4,6,6
5 1,2,4,7
6 1,9
7 3,7
8 0,4
9 1,5,6,8

XSMB ngày 17-04-2024

ĐB 90289
G1 19874
G2 2478950177
G3 841608425066154143060334185969
G4 3241982991036240
G5 567476710218330051336434
G6 317228892
G7 47409027
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1 7,8
2 7,8,9
3 3,4
4 0,0,1,1,7
5 0,4
6 0,9
7 1,4,4,7
8 9,9
9 0,2

XSMB ngày 16-04-2024

ĐB 96850
G1 66671
G2 5131074053
G3 366421917258381144336281692024
G4 4787821777610665
G5 845208693282071048047663
G6 366886216
G7 12519118
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,2,6,6,7,8
2 4
3 3
4 2
5 0,1,2,3
6 1,3,5,6,9
7 1,2
8 1,2,6,7
9 1

XSMB ngày 15-04-2024

ĐB 99369
G1 13829
G2 5986127481
G3 653037770489049500133452533222
G4 3926054626513393
G5 093738841948167991052079
G6 334673600
G7 54339829
Đầu Đuôi
0 0,3,4,5
1 3
2 2,5,6,9,9
3 3,4,7
4 6,8,9
5 1,4
6 1,9
7 3,9,9
8 1,4
9 3,8

XSMB ngày 14-04-2024

ĐB 71396
G1 20801
G2 7347083615
G3 593185465790221194942041877848
G4 2581637188501300
G5 030923421961661655695870
G6 496635489
G7 52228990
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 5,6,8,8
2 1,2
3 5
4 2,8
5 0,2,7
6 1,9
7 0,0,1
8 1,9,9
9 0,4,6,6
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
45
về 5 lần
88
về 5 lần
00
về 4 lần
09
về 4 lần
32
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
33
về 4 lần
36
về 4 lần
47
về 4 lần
52
về 4 lần
57
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 17 lần Đuôi 0: 22 lần Tổng 0: 15 lần
Đầu 1: 18 lần Đuôi 1: 20 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 17 lần Đuôi 2: 16 lần Tổng 2: 22 lần
Đầu 3: 25 lần Đuôi 3: 16 lần Tổng 3: 24 lần
Đầu 4: 26 lần Đuôi 4: 23 lần Tổng 4: 16 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 22 lần Tổng 6: 17 lần
Đầu 7: 25 lần Đuôi 7: 19 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 22 lần Đuôi 8: 17 lần Tổng 8: 20 lần
Đầu 9: 10 lần Đuôi 9: 27 lần Tổng 9: 19 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 78 lần
20
về 69 lần
10
về 68 lần
90
về 67 lần
49
về 65 lần
Bộ số Số lượt về
83
về 65 lần
89
về 65 lần
32
về 64 lần
61
về 64 lần
52
về 63 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 501 lần Đuôi 0: 545 lần Tổng 0: 535 lần
Đầu 1: 579 lần Đuôi 1: 539 lần Tổng 1: 559 lần
Đầu 2: 550 lần Đuôi 2: 557 lần Tổng 2: 537 lần
Đầu 3: 503 lần Đuôi 3: 571 lần Tổng 3: 498 lần
Đầu 4: 556 lần Đuôi 4: 503 lần Tổng 4: 522 lần
Đầu 5: 516 lần Đuôi 5: 522 lần Tổng 5: 533 lần
Đầu 6: 536 lần Đuôi 6: 539 lần Tổng 6: 551 lần
Đầu 7: 539 lần Đuôi 7: 527 lần Tổng 7: 563 lần
Đầu 8: 553 lần Đuôi 8: 497 lần Tổng 8: 550 lần
Đầu 9: 567 lần Đuôi 9: 600 lần Tổng 9: 552 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: